Gemeente@home

Uitgangspunt voor het opzetten van Gemeente@home is de behoefte van gemeente om de burgerparticipatie te verhogen. Zonder burgers geen burgerpanel! Burgers kunnen door middel van Gemeente@home voor de gemeente optreden als:

  • Inspiratiebron: welke ideeën of behoeften leven er onder de bevolking?
  • Klankbord: toetsen van ideeën/ maatregelen/ draagvlak
  • Raadgever: meedenken over het beleid/ interactieve beleidsvorming
  • Klant: tevredenheid over communicatie van de gemeente/ barometer van de tevredenheid voor het Burgerjaarverslag

De onderzoekers van Totta denken graag met u mee over de mogelijkheden van een burgerpanel in uw gemeente. Ook ontvangen klanten onderzoeksonderwerpen die andere gemeenten hebben voorgelegd aan het panel en kunnen zij op het besloten gedeelte (geanonimiseerde) vragenlijsten bekijken.

Een moment a.u.b.